Vi arbejder hurtigt!

Måske allerede inden for samme dag kan aHOC levere kvalificerede kandidater til en given opgave.

Siden begyndelsen i 1993, har aHOC erfaring med løbende at optimere organisation, infrastruktur og systemer med henblik på hurtigt, sikkert og effektivt at kunne honorere en given konsulentforespørgsel.

Således benytter aHOC web-baserede såvel som interne systemer til opbevaring samt søgning af informationer om freelance-konsulenter.

aHOCs egen konsulentbank omfatter mere end 1.000 kvalificerede konsulenter, der alle er kvalitetssikrede. Det betyder, at vi meget hurtigt kan finde relevante konsulenter til en given opgave.

Løbende sørger aHOC for, at konsulent-CV'er konstant er opdaterede med konsulentens seneste erfaringer.

Hvor lang tid det tager, at finde den rigtige konsulent, afhænger naturligvis af mange faktorer - så som krav til særlige kompetencer, markedsforhold mv.