SKI leverandør

SKI 2.15 Delaftale 6

aHOC er blandt de samarbejdspartnere som SKI har valgt at tildele Rammeaftale på Delaftale 6 - opgaver indenfor teknologiområdet open source. 

SKI har foretaget en evaluering af de modtagne tilbud og har således tildelt Rammeaftale Delaftale 6 teknologiområdet open source til konsortiet med deltagelse af aHOC.

SKI 2.17 delaftale 2 

Det er en stor glæde at konstatere, at aHOC er blandt de 6 som SKI har valgt at tildele Rammeaftale på Delaftale 2 Konsulentbistand vedr. It-systemer til administration og sagsbehandling. 

SKI har foretaget en evaluering af de modtagne tilbud og har således tildelt Rammeaftale Delaftale 2 Konsulentbistand vedr. It-systemer til administration og sagsbehandling til aHOC.

 

Læs mere på www.ski.dk