Værdigrundlag

Værdiskabende relationer
aHOCs relationer til kunder og konsulenter er afgørende for vores succes. Det er fundamentet for vores værdier, der hver især og tilsammen underbygger vores evne til at skabe, vedligeholde og udvikle langvarige relationer. Vores fokus på værdiskabende relationer er om noget den væsentligste årsag til, at mange af vores kunder og konsulenter har været med os lige fra begyndelsen.

Kvalitet og ordentlighed

Kvalitet er hjørnestenen i alle vores relationer. En ting er, at vi sætter en personlig ære i at levere ydelser af høj kvalitet, men det er samtidig forudsætningen for at vores kunder og konsulenter vælger at benytte os igen og igen.

Vi lægger stor vægt på den enkeltes "drive" og ønske om at levere personlig kvalitet såvel som faglig kvalitet. Kan et område professionaliseres, vil aHOC forfølge dette.
Vi skal kunne regne med hinanden og hjælpe hinanden.

Forpligtelse

Vi vil vores kunder og konsulenter det bedste. Vi strækker os så langt vi kan for at indfri deres krav og forventninger. Vi fortæller dem vores ærlige mening, og undlader ikke at tage en dialog, selvom det ville være det nemmeste. Vi har modet til at sige fra, når vi mener, at vi ikke kan løse en opgave.

Åbenhed

Vi ser åbenhed som en forudsætning for, at vi fremstår som en troværdig partner for både kunder og konsulenter. Vi er åbne og ærlige i dialogen med vores kunder og konsulenter og skaber på den måde gennemskuelighed i markedet.

Respekt, frihed og det at være en god partner

Vi udviser respekt for vores kunder og konsulenter. Det indebærer, at vi værdsætter dem som individer og for deres individuelle kompetencer, samt at vi har forståelse for deres meninger, behov og ambitioner.

Vi lægger vægt på at være en god partner for kunder, konsulenter og medarbejdere. respekt for andres frie valg danner grobund for vedvarende at forblive den rette partner, og dermed mangeårige forretningsmæssige relation til kunder, konsulenter samt medarbejdere.

Tillid

Tillid er det, der gør en relation stærk. Den er resultatet af, at vi lever op til vores løfter, og at vi gør det på en ordentlig måde. Vi gør vores yderste for konstant at fortjene den tillid, vores kunder og konsulenter viser os.

Resultater og økonomisk frihed

Vi lægger vægt på at nå vores mål. De ønskede økonomiske resultater i vores egen virksomhed danner basis for at være en ubehæftet virksomhed med økonomisk råderum i dagligdagen.