Mission og vision

Mission

  • aHOC er til for at vores kunder kan lykkes med deres projekter og derigennem indfri deres forretningsmæssige målsætninger

  • Vi servicerer vores kunder med konsulenter, som tilfører den nødvendige fleksibilitet og kvalitet til, at du som kunde til enhver tid kan imødekomme de dynamiske forandringer i din organisations forretningsvilkår og –strategi

  • Vi er uafhængige i vores arbejde, uden forudindtagede præferencer og vi kan derfor altid tilbyde og matche dit behov med den bedste konsulent til opgaven

  • aHOC bidrager aktivt til at opretholde og udvikle konsulenternes faglige kompetencer og kvaliteter 

Vision

  • aHOC skal være en virksomhed, der naturligt indgår i overvejelserne hos vores kunder, når opgaver skal bemandes og kvalitetssikres

  • Vi skal være kendte for god kvalitet og certificerede konsulenter - og med orden i tingene

  • Vi vil være en betydelig og positiv faktor inden for IT set fra såvel kunder, konsulenter, medarbejderes samt ejernes synspunkt

  • Vi skal være innovative på nye markeder, der opstår qua nye teknologier

  • aHOC skal drives som en effektiv, omkostningsbevidst  virksomhed, der når sine mål med en fokuseret indsats