Test Academy

aHOC arbejder struktureret med en kompetenceudviklingsmodel i regi af vores Test Academy, der består af 2 grundlæggende elementer i forbindelse med kompetenceudviklingen af vores testkonsulenter:

  1. Løbende identificering af generelle kompetencekrav for rollerne testmanager, testkoordinator, IT-tester og testspecialist indenfor de forskellige erfaringskategorier fra junior til senior konsulent.
  2. Udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner for test konsulenter, der er tilknyttet Test Academy.

Test Academy tilbyder erfa grupper, sparring med professionelle testspecialister, skræddersyede kurser til vores konsulenter baseret på de fastlagte kompetencekrav for testrollerne. Kurserne tilbydes eksklusivt for aHOCs konsulenter, normalt udenfor arbejdstid kombineret med e-learning og webinar. Vi samarbejder og har partnerskab med anerkendte udbydere af testsoftware og testuddannelser.

Vi opfordrer, motiverer og hjælper vores konsulenter til nødvendig uddannelse, certificeringer og løbende efteruddannelse for at udvikle og vedligeholde konsulentens kompetencer til at opfylde kundernes krav.

Vores Test Academy består af følgende elementer

  1. Konsulent Bootcamp (Nye konsulenter)
  2. Kommunikation, præsentation og salgbarhed
  3. Grundlæggende certificering indenfor test
  4. Supplerende kompetenceudvikling og vidensdeling
  5. Sparring omkring karriereplanlægning og kompetenceudvikling.
  6. Test Advisery Board

0. Konsulent Bootcamp
På bootcamp uddannes nye konsulenter i konsulentrollen indenfor test og i hvordan aHOC kan støtte op om konsulentens kompetenceudvikling og konkrete udfordringer hos kunden. Der arbejdes med cases og dialog samt inddrages rutinerede konsulenters erfaringer.

Der undervises i bred it-forståelse og om de seneste tendenser inden for projektledelse, test og udvikling for at koble forskellige teorier og it-termer sammen med praktisk anvendelse.

1. Kommunikation, præsentation og salgbarhed
Her gennemgår vores (test)specialister konsulentens CV, motivation til en given opgave og konsulenten vejledes i professionel kommunikation og præsentation.

Konsulenterne uddannes i hvordan man fremlægger og præsenterer faglige emner, budskaber og Best Practicesbedst muligt for forskellige interessenter.

2. Grundlæggende certificering indenfor test.
Vi samarbejder med flere udbydere af testuddannelse og certificeringer under ISTQB, Agile test certificeringer samt mere specifikke certificeringer om et emne eller produkt.

Vi udvikler mentorringsforløb omkring ISTQB-certificeringer og har særskilte kurser til ALM/QC uddannelse, UFT/QTP, SoapUI, Jira, Performance/loadrunner, Leapwork, Azure Devops og TFS.

Vi afholder Scrum Master, Product Owner, SAFe og agile leadership kurser og certificeringer både for kunder, konsulenter og egne medarbejdere.

3. Supplerende kompetenceudvikling og videndeling
Supplerende kompetenceuddannelse omfatter Grundlæggende test automatisering, Struktureret test, Agíle test, Eksplorativ test, Risikobaseret test, SoapUI, Selenium, Test i agile projekter, Testteknikker, Testledelse, Testmanagement, TDD, Forretningstest, Usecase baseret test, SOLman, Azure Devops, TFS. Listen opdateres løbende.

Vi har egen installation af ALM, Loadrunner, Jira, TFS og performancecenter og tilbyder træning af den enkelte konsulent. Vi tilbyder kunder drift og service af Jira, TFS og ALM suiten såvel som drift og service af andre test værktøjer.

3 gange årligt afholder aHOC et Test Academy-event, hvor konsulenterne videndeler om deres erfaringer som konsulenter, både faglige som personlige. Test Academy-eventet faciliteres af vores seniortestkonsulenter med gæsteforelæsere udefra. Formålet er at sikre fortsat udvikling af konsulenterne og tilpasning af videre træningsforløb.

Tidligere Test Academy-event har omhandlet følgende Test Management i SAP-, BI migrerings- og udbudsprojekter, Intro til Zephyr, Testing in Continuous Delivery og Introduktion til Atlassian og Jira samt Open source.

4. Sparring omkring karriereplanlægning og kompetenceudvikling.
I vores opfølgningsarbejde, beskrevet i vores 1-3-6 model (evaluering efter 1., 3. og hver 6. måned), følges der op på generelle kompetencer, men også konkrete kompetencer, der efterspørges hos kunden eller på specifikke ønsker fra konsulenten.

Vi sparrer med konsulenten om faglig og personlig kompetenceudviklingsplan, samt sikrer en plan, der tager hensyn til konsulentens konkrete opgaver hos kunden.

5. Test Advisery Board
Vores Test Advisery Board definerer retningen for vores Test Academy ved løbende at vurdere udviklingen og fastlægge krav til kompetencer indenfor testområdet.

Vores Test Advisery Board ledes af testspecialister og består af erfarne testkonsulenter, der står til rådighed for rådgivning, besvarelse af spørgsmål og løsning af opgaver, samt mentorordninger for vores kunder. Alle kunder får adgang til vores Test Advisery Board og kan som en del af vores aftale få råd og vejledning og besøg til at rådgive og assistere med løsning af specifikke udfordringer. Test Advisery Boardet tilbyder coaching af medarbejdere, teams eller projekter hos kunder og egne konsulenter.

Vores Test Advisery Board mødes kvartalsvis, udveksler erfaringer og løsninger samt evaluering på vejledninger og løsninger, der har været præsenteret for vores Test Advisery Board.

aHOC er en del af C2IT koncernen og derfor partner med Microsoft. Herudover er vi partner med Micro Focus omkring ALM, Partner med MariaDB, Suse, Sophos samt Leapwork. Vi udvikler integration mellem Leapwork og ALM, ligesom vi har udviklet integration mellem ALM og Jira samt Selenium.

 

AHOC A/S

Paul Bergsøes Vej 20 1

2600 Glostrup

T: + 45 70267762

E: info@ahoc.dk