Rekruttering

aHOC's rekrutteringsproces består af 5 trin:

1) Screening

Rekrutteringsafdelingen har ansvaret for gennemlæsning af ansøgningerne samt udvælgelse af de kandidater, som skal til samtale.
Relevante konsulenter skal som minimum bl.a. have 5 års erhvervserfaring inden for deres fagområde.

2) Første samtale

Første samtale er telefonisk samtale.
Formålet er at få afklaret eventuelle spørgsmål vedrørende konsulentens CV, erfaringer og ledighedsstatus. Hvis konsulenten vurderes egnet, aftales en dato for et personligt møde.

3) Anden samtale

Anden samtale er et personligt møde.
Formålet med samtalen er en nærmere præsentation af konsulenten samt aHOC.
Under samtalen får konsulenten lejlighed til at præsentere sig selv nærmere ligesom aHOCs forretning og værdier præsenteres for konsulenten.
Samtalen indgår som del af den samlede vurdering af konsulents faglige, personlige samt "konsulentmæssige" komptencer.

4) Tage referencer

Forud for godkendelse som konsulent hos aHOC og optagelse i aHOCs CV-bank indhentes altid to referencer fra tidligere arbejdsgivere.

5) Samlet vurdering

På baggrund af samtaler, referencer mm. vurderes, hvorvidt den pågældende konsulent kan optages i aHOC’s CV-bank.
Uanset udfaldet af evalueringen gives feedback til konsulenten.