Test og testledelse

aHOC tilbyder

at fungere som samarbejdspartner ved test af software, konverteringer eller andre implementeringsopgaver.

Det kan ske ved fuldstændig outsourcing af testarbejdet. Her sørger vi for organisering, testspecifikation, opbygning af testteam, miljø og data, testrapportering samt samarbejde med IT-leverandøren og forretningsenheden.

Det kan også ske i samarbejde, hvor vi organiserer og opbygger test-team, miljø og data samt fungerer som testansvarlig og rådgiver ved gennemførelse af test.

Vi tilbyder

  • Testkvalitetskontrol
  • Testplanlægning og -gennemførelse
  • Test automation
  • Test facility management
  • Change management, inkl. versions- og konfigurationsstyring

Se eller download vores produktblad her

Hvorfor aHOC ved test?

Hos aHOC er vi specialister inden for test og vi har mange års erfaring i gennemførelse af både små og store testforløb. Denne ekspertise og erfaring udnytter vi til at tilrettelægge en effektiv testproces, hvor udgifter minimeres samtidig med, at der er styr på processen. Alle erfaringer viser, at det giver en meget høj kvalitet i testen.

Vi gennemfører og rådgiver for at opnå det optimale resultat

Lad os stå for jeres test næste gang I får ny software eller rettelser til eksisterende software, eller hvis I skal gennemføre en konvertering eller har andre implementeringsopgaver.

Vores test konsulenter og test ledere har mange års erfaring med test, både indenfor applikationstest, automatiseret test og teknisk test af hardware. Derudover tung erfaring med ledelse af test teams samt anvendelse af diverse test værktøjer.

Vi er bl.a. specialister i HP's produkter inden for test og QA. 

Vi lægger vægt på at vores testspecialister er certificerede inden for ISTQB, ISEB, IPMA, Prince2 m.fl.

I stald hos aHOC

For at komme i stald hos os skal konsulenter opfylde følgende mindste krav:

  • Minimum fem års erhvervserfaring inden for det primære arbejdsområde

  • Minimum fem års erhvervserfaring inden for den primære teknologi

  • Erhvervserfaring inden for en eller flere brancher i vores kundesegment

  • Erhvervserfaring med agile metoder