Konstant nye kompetencer

Nye opgaver, nye teknologier, nye kunder og nye opgaver har igennem årene været med til at udvikle vores kompetenceområder og vores forretning.

I dag løser vores konsulenter opgaver inden for bl.a.:

- Program- og projektledelse
- BPM - Business Process Modelling
- Test og kvalitetssikring 
- Information Management
- Arkitektur
- Systemanalyse, -design og –udvikling
- Infrastruktur
- Business Intelligence
- Implementering og drift
- Support/Helpdesk

 

Læs mere om udvalgte specialistområder:

Program- og projektledelse
Design og udvikling
Test og testledelse
Support og infrastruktur

Vi arbejder også med et bredere udsnit af it-systemer end tidligere, fortrinsvis:

- Finansielle systemer (bank, forsikring, realkredit og pension)
- Kvalitetsstyringssystemer
- Intranet/Internet/Extranet
- Personalesystemer
- ERP og økonomistyringssystemer
- Telefonisystemer/Mobile løsninger
- Embedded softwaresystemer
- Informationssystemer
- Medlems-, Forenings-, Forbund og A-kassesystemer
- Opkrævnings-, indbetalings- og udbetalingssystemer


Og så har vi naturligvis udvidet vores teknologiske kompetencer
inden for både host-teknologi og client/server-teknologi, så de i dag omfatter:

Mobil teknologi

Apps - Mobile Services, Objective-C, Apple Xcode, IOS, Android m. fl.

Host teknologi

Cobol, PL/1, VAG (CSP), HPS, Natural, Cool:gen, JAVA, CICS, IDMS, LMS, DLS1, Adabas, DB2, IMS, Lotus Notes, SQL m.fl.

Client/server teknologi

MOSS, SharePoint, .NET, C#, ASP, C++, C, Visual Basic, JAVA, Oracle DB, Oracle AS, Oracle Dev. Tools, Oracle Business Suite, SAP Enterprise, PL/SQL, JDBC, Apache, Perl, Delphi, JSP, UNIX, LINUX, Microsoft IIS, MS SQL, SQL Server, Windows NT/2000/XP/2003, VB Script, Active X, ASP m. fl.